Verwijzing

Nieuwe afbeelding

Informatie overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor onze relatie en om u onze diensten te kunnen verlenen. Deze gegevens zijn nodig om een relatie met u te kunnen onderhouden, dit biedt een wettelijk kader voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze gegevens mogen ook worden gebruikt voor andere activiteiten, zoals het verzenden van reclame of het promoten van onze activiteiten.
Alleen de werknemers van ons bedrijf die hiertoe toestemming hebben gekregen, hebben inzage in de gegevens die we van u vragen. Uw gegevens zijn eveneens toegankelijk voor de bedrijven die deze informatie nodig hebben opdat wij u van dienst kunnen zijn. Tevens delen wij uw persoonsgegevens met openbare of particuliere instanties indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wij bewaren uw gegevens gedurende onze relatie en zolang als de wet ons hiertoe verplicht. Zodra de toepasselijke wettelijke perioden zijn verstreken zullen wij uw gegevens op veilige wijze verwijderen.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te weten welke gegevens wij van u hebben, deze corrigeren indien deze onjuist zijn en de gegevens laten verwijderen als onze relatie ten einde is gekomen,indien dat dit wettelijk mogelijk is. U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere entiteit (overdraagbaarheid). Om deze rechten uit te oefenen dient u een schriftelijk verzoek in te dienen, vergezeld van een fotokopie van uw id om u te kunnen identificeren, naar het volgende adres:

PRESTIGE PROPERTIES DUFIBIZA SL
AVD. BARTOLOME ROSELLO 1, 07800, IBIZA (Balearen - Spanje)
Indien u van mening bent dat uw rechten door ons bedrijf zijn genegeerd, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).


Specifieke toestemming (vink het desbetreffende vakje aan indien u hiermee akkoord gaat):

Ons kantoor is gevestigd in het centrum van de stad Ibiza, met een publieke openingstijden maandag tot vrijdag van 9:30 tot 13:30 uur en 16:00 tot 19:00 uur, zaterdag van 10: 00 om 13:00

Avenida Bartolomé Roselló 1
07800 Eivissa — Baleares ( ESPAÑA )
T: (+34) 971 190 455
F: (+34) 971 316 123

info@ibizaprestige.com
Download catalogus zomer 2018
Blog
Top